19 August 2015

Norway Bolide Meteor 12AUG2015 w/ Video

Norway Bolide Meteor 12AUG2015 w/ Video
Likely Produced Meteorites!

Click Image
Norway Bolide Meteor 12AUG2015
c2015 Norway Meteor Network
Norsk meteornettverk / Solobservatoriet
Large bolide under Perseid night
Published 13 August 2015 11:26 by Steinar Midtskogen
The activity of meteor swarm Perseids is at its greatest in those days and several in Eastern Norway were up in the night to see meteors, got a great experience. A large bolide appeared 1:50:39 and lit up the night. It shone like the brightest full moon, was yellow-green in color, some also described it as blue and white, and was visible for 8-9 seconds. ... Use Google Translate Norweigian - English- 

Stor bolide under perseidenatta
Publisert 13. august 2015 11:26 av Steinar Midtskogen
Aktiviteten til meteorsvermen perseidene er på sitt største i disse dager og flere på Østlandet som var oppe i natt for å se meteorene, fikk en flott opplevelse. En stor bolide kom til syne 01:50:39 og lyste opp natta. Den lyste som den klareste fullmåne, var gulgrønn i fargen, noen har også beskrevet den som blå og hvit, og var synlig i 8-9 sekund. ...  more - http://norskmeteornettverk.no/wordpress/?p=2112

Aurora, NLC and Bolide
Posted to YouTube by Fotograf Göran Strand 4,549 views

Video Link-
https://www.youtube.com/watch?v=_KS28TiyqQI
Thank you Steinar Midtskogen for the additional links!

2015 The SECOND Year of "CERTAIN Uncertainty" ™ / Meteors, Asteroids, Comets, and MORE!!

No comments: