31 July 2009

Saudi Arabia Meteor/Meteorite News i n Czech- Mekka a Ka'ba 31JUL09

Mekka a Ka'ba

Milan Žonca 31.07.2009
Mekka dnes - Autor: archiv autora
Mekka dnes
Autor: archiv autora

Kdybychom muslima požádali, aby označil nejvýznamnější místo na světě, většina z dotázaných (ne-li každý) by ukázala směrem k Mekce. Tím směrem, jímž věřící muslim upírá svůj zrak pětkrát za den, když koná svou povinnost modlitby.

Město Mekka (arabsky Makka al-Mukarrama) je rodištěm proroka Mohameda a v historii islámu sehrála nesmírně důležitou roli. Prastará mekská svatyně zvaná Ka'ba je nazývaná domem Božím (bajt Alláh) a je cílem milionů poutníků, kteří zde před několika dny vykonali jednu ze svých nejdůležitějších náboženských povinností - pouť hadždž. ...

http://www.rozhlas.cz/svet/clanky/_zprava/611822

Czech Meteor/Meteorite News- Tracking Bolides and Meteorite Recovery 31JUL09

Chyť padající hvězdu
http://www.osel.cz/index.php?clanek=4536
Padající hvězdy jsou jednou z nejkrásnějších ozdob noční oblohy. Nejčastěji si jich běžní lidé všimnou v srpnu, kdy je v činnosti meteorický roj Perseidy. Někdy se objeví meteor tak jasný, že přesvítí Měsíc a občas dokonce zazáří tak jasně, že jej náhodní svědci nepřehlédnou ani na denní obloze ve společnosti slunce. Světelná stopa, která vzniká při vniknutí tělesa z vesmíru do zemské atmosféry se označuje jako meteor. V případě velmi jasného meteoru mluvíme o bolidu. Někdy se dokonce stane, že v případě velmi jasného bolidu dopadnou zbytky vesmírného tělesa až na zemský povrch. Těmto kamenům se říká meteority.

Meteory vždy byly vděčným objektem i pro amatérskou astronomii. Vyhlížení záblesků způsobených zrníčky prachu, drobnými kamínky a někdy i většími kameny, které k nám přilétají z dálav vesmíru, má v sobě kus poezie. Vzpomínám si, jak jsme se jako středoškolští studenti dohodli s našim kamarádem z Olomouce, že budeme společně pozorovat týden o prázdninách meteory ze dvou míst, z Havířova a Olomouce. Chtěli jsme pozorováním ze dvou míst určovat přesné dráhy meteorů. Bylo to akorát v srpnu v době činnosti už zmíněného meteorického roje Perseid. Hvězdné noci byly nádherné a mezi stovkami meteorů jsme našli i několik, které společnými být mohly. Pokud si dobře pamatuji, tak s výpočty drah už to příliš slavně nedopadlo. I když jsem se později více věnoval proměnným hvězdám a pak přešel od astronomie jinam, mám pro meteory stále slabost.

Zvětšit obrázek
Kamery pro sledování bolidů na střeše budovy kosmické laboratoře v Astronomickém ústavu na Ondřejově
Zdroj: Wikimedia Commons

Bolidová síť


Studium meteorů má u nás dlouhou tradici a již v polovině minulého století se objevila snaha studovat systematicky právě velmi jasné meteory. V roce 1951 tak začalo pravidelného fotografování bolidů v Astronomickém ústavu AVČR v Ondřejově. Pokud chceme určit dráhu vyfotografovaného meteoru, je potřeba mít, jak jsem už zmínil, záznam jeho dráhy ze dvou dostatečně od sebe vzdálených míst. Lze pak provést triangulaci a spočítat přesnou dráhu. Proto se začala budovat síť stanic, které by z různých míst bolidy fotografovaly. Byly vybaveny kamerami, které pořizovaly snímky s velmi dlouhou expozicí. Některé byly vybaveny rotující závěrkou, kterou ji postupně zatmívaly, takže délka zobrazené dráhy mezi přerušeními pomáhala určit rychlost meteoru. Duší projektu byl Zdeněk Ceplecha, který se později stal jedním z nejvýznamnějších odborníků na meteory nejen u nás. Velmi brzy se dočkala světového úspěchu, kterým bylo nalezení zbytku vyfotografovaného bolidu. Postupně také docházelo k rozšiřování počtu stanic i vylepšování vybavení. Proběhlo několik reorganizací a modernizací. Bolidová síť u nás se stala inspirací dalších bolidových sítí ve světě.

Zvětšit obrázek
Hvězdná obloha v Churáňově. Rotace Země způsobuje při dlouhodobé expozici nepohyblivou kamerou, že se hvězdy zobrazí jako čáry.

Bolidová síť byla postupně rozšířena i do dalších částí Evropy, takže v současnosti se tato Evropská bolidová síť rozkládá na území Česka, Slovenska, Německa, Belgie, Švýcarska a Rakouska. Pokrývá zhruba jeden milion kilometrů čtverečních. Každoročně se pořídí kolem deseti tisíc záběrů s celkovou dobou pozorování zhruba tisíc dvě stě hodin a kamery uloví přibližně padesát extrémně jasných meteorů. Česká část je však stále tou nejkomplexnější a technologicky nevybavenější. Skládá se z deseti autonomních observatoří, které jsou položeny na Churáňově, Červené hoře, v Kunžaku, na Lysé hoře, Růžové, Polomu, Přimdě, Svratouchu, ve Veselí nad Moravou a v Ondřejově. Každá observatoř obsahuje jednoduchou meteorologickou stanici, která pozná, když je nad stanicí počasí vhodné k pozorování. Kromě pevných kamer obsahují některé stanice i speciální vybavení. Například spektrální kamery, pomocí nichž lze odhadnout chemické složení meteorů, kamery pointované na hvězdy, speciální horizontální kamery pokrývající vzdálený obzor i senzory zvuku (některé průlety bolidů jsou doprovázeny zvukovými efekty). Stanice prostřednictvím internetu komunikují s ústředím v Astronomickém ústavu AVČR v Ondřejově a bez zásahu člověka mohou pracovat až sedm týdnů. Poté se musí vyměnit zásobníky s exponovanými filmy.

Česká část Evropské bolidové sítě je však i ve světovém měřítku unikátní hlavně tím, že funguje bez přestávky už zhruba půl století. To je velice důležité nejen jako jediná možnost pro sledování jednotlivých velmi jasných bolidů, ale hlavě pro získání dlouhodobých statistických dat o meteorech a jevech, které je doprovázejí. Umožňuje tak spolu s dalšími zařízeními, jako je například radarové sledování meteorů (v Ondřejově probíhá už od roku 1958), studovat krátkodobé a dlouhodobé změny množství hmoty, která na Zemi přitéká z meziplanetárního prostoru, její složení a další charakteristiky. A k tomu je velmi důležité právě dlouhodobé nepřerušené sledování.

Zvětšit obrázek
Jedna z nejznámějších fotografií bolidu Příbram

Meteorit Příbram


Už zmíněná hvězdná chvíle pro Českou bolidovou síť nastala již velmi brzy po jejím vzniku. Dne 7. dubna 1959 zazářil nad územím Čech velice jasný bolid. V té době měla bolidová síť jen tři skupiny kamer a dvě místa byla vzdálena od sebe zhruba čtyřicet kilometrů (v Ondřejově a v Prčicích). Kamer bylo dohromady třicet a deset z nich, které mířily správným směrem, zaznamenalo průlet tohoto velice jasného meteoru. Je třeba říci, že zachycení Příbramského meteoritu, od kterého letos uplynulo půl století, bylo obrovským štěstím. Kamery byly v tom dni spuštěny pouhých dvacet minut před jeho průletem

Zvětšit obrázek
Zdeňek Ceplecha se čtyřmi úlomky meteoritu Příbram
Zdroj: AU AVČR

Zachycení dráhy ze dvou vzdálených míst umožnilo spočítat fyzikální charakteristiky objektu i jeho dráhy. Před srážkou s atmosférou Země měl meteorit hmotnost něco málo přes tunu a letěl rychlostí bezmála 21 kilometrů za vteřinu. Třením o atmosféru se rozžhavil na teplotu více než dva tisíce stupňů a ve stokilometrové výšce začal jasně zářit. V té chvíli se nacházel nad Jihlavou a prudce klesal. Přitom se současně rozpadal, jeho rychlost klesala a svit slábl. Zhasl ve výšce 20 kilometrů nad obcí Luhy. Snímky kamer ukazují, že před vychladnutím letělo atmosférou sedmnáct úlomků. Mohly se dál drolit, ale skoro určitě se už nevypařovaly. Po vyhodnocení snímků začali astronomové ve středním Povltaví hledat meteority, které dopadly až na zem. Díky pomoci místních občanů se podařilo najít čtyři kusy meziplanetární hmoty, které podle míst nálezů dostaly jména Luhy, Velká, Hojšín a Dražkov. Největší z nich vážil 4,5 kilogramu. Kosmického kamení zřejmě ve středním Povltaví dodnes někde leží ještě víc, ale už splynulo s okolním terénem. Zjistilo se, že šlo o chondrit a těleso obíhalo v hlavním pásu planetek.


Meteorit Příbram se tak stal prvním případem, kdy se vědcům dostal meteorický materiál, o kterém přesně věděli, po jaké dráze ve Sluneční soustavě pohyboval. Stal se světoznámou událostí a naši vědu i samotného Zdeňka Ceplechu katapultoval na přední místa ve výzkumu meziplanetární hmoty. Na nové takové případy se pak muselo čekat více než desetiletí.


Zvětšit obrázek
Snímek meteoru Lost City, pořízený jednou z kamer Americké prérijní bolidové sítě

Meteority Lost City a Innisfree


Další meteority zachycené nejdříve bolidovou sítí se podařilo získat až v sedmdesátých letech. Tentokrát se to povedlo Americké „prérijní“ bolidové síti. Ta byl postupně zřizovaná od roku 1969 na území Spojených států. Její zřízení bylo inspirováno v té době fungující síti českou a vycházela z jejích zkušeností. V současné době už je však bohužel zrušená. Té se 3. ledna 1970 podařilo několika kamerami zachytit dráhu meteoru pocházejícího opět z hlavního pásu planetek. Zároveň se podařilo rychle najít jeho fragmenty o celkové váze 17 kg, které dopadly až na zem. Největší měl hmotnost deset kilogramů. Meteorit byl nazván jako Lost City podle městečka v Oklahomě (USA), v jehož blízkosti dopadl. Jednalo se opět o chondrit, který patří mezi nejběžnější typy meteoritů.

Zvětšit obrázek
Meteorit Innisfree na sněhu Zdroj: National Research Council of Canada

Třetí pak byl zaznamenán opět bolidovou sítí v Severní Americe dne 5. února 1977. Tentokrát však šlo o síť vybudovanou v Kanadě, podle vzoru té československé a americké prérijní. Spadl 13 km od městečka Innisfree a po něm také nese název. Prvním, kdo o jasném bolidu informoval, byla posádka letounu Air Canada. Informace o dráze bolidu se podařilo získat ze dvou snímků bolidové sítě a ukazovaly na to, že by mohly jeho zbytky dopadnout až na zemský povrch. Hledání usnadnil i kontrast v barvě meteoritu a zasněžené krajiny, do které dopadl. I to byl důvod, proč se první kusy našly relativně brzo. Celkově bylo nalezeno 3,79 kg úlomků meteoritu. Jednalo se opět o chondrit. Bohužel i síť kanadská stejně jako americká prérijní už není v činnosti.

Zvětšit obrázek
Snímek bolidu Neuschwanstein

Meteorit Neuschwanstein


Čtvrtý bolid, který byl zaznamenán bolidovou sítí a poté nalezen byl zachycen až po více než dvaceti letech. Stalo se tak opět v Evropě. Dne 6. dubna 2002 ozářil téměř celé území střední Evropy velmi jasný bolid. Podařilo se jej zachytit na osmi německých stanicích Evropské bolidové sítě. Kromě německých snímků se nakonec bolid podařilo nalézt též na české nejzápadnější stanici Přimda, kde byl bolid velmi nízko nad oborem a navíc z velké části skrytý za stromy. Jak se ale později ukázalo, pro vlastní výpočet polohy atmosférické dráhy to byl snímek vlastně nejdůležitější. Poslední snímek získali v rakouské stanice Gahberg. Celkově tak byl bolid vyfotografován z deseti stanic bolidové sítě. V Česku navíc jeho svit zaznamenaly na dvou stanicích, kde byl pro kamery příliš nízko nad obzorem. Detekovaly světelný záblesk a určily jeho přesný čas. Již brzy po výpočtu jeho dráhy vyslovil pracovníka Astronomického ústavu AVČR Pavel Spurný, který je vůdčí osobností naší meteorické astronomie a celé Evropské bolidové sítě, domněnku, že by se mohlo jednat o druhou „Příbram“. Ukázalo se totiž, že tento meteorit k nám nejen přiletěl v téměř stejný den v roce jako meteorit Příbram, ale jeho dráha ve Sluneční soustavě je navíc téměř stejná, jako byla u tohoto meteoritu. Meteorit měl na počátku hmotnost zhruba 300 kg. Průchod atmosférou přežilo zhruba 20 kg tohoto objektu v podobě řady fragmentů. Z nich se nakonec našel pouze jediný o hmotnosti 1,75 kg.

Zvětšit obrázek
Meteorit Neuschwanstein
Zdroj IAN/Pavel Spurný

Ukázalo se, že jde o jiný typ chondritu, než byl meteorit Příbram. Také doba, po kterou byla tělesa vystavena expozici kosmického záření, byla značně různá. U meteoritu Příbram to bylo 12 milionů let a u meteoritu Neuschwanstein pak 48 milionů let. Z těchto důvodů se zdá, že shoda drah byla spíše náhodná a tyto meteority nemají společný původ.

Pochopitelně se můžeme ptát, proč je meteoritů nalezených pomocí drah vypočtených z fotografií bolidové sítě není více. Jedním z důvodů je, že dostatečně velké zbytky meteoru dopadnou až na zem jen v případě velmi jasných bolidů. Navíc je pravděpodobnost přežití části tělesa silně závislé na materiálu, ze kterého je složeno. A ten je často velice křehký. Přesto však bylo nalezeno několik velmi nadějných případů, u kterých se dalo předpokládat, že na zem dopadlo několik kilogramů meteoritického materiálu. Problémem je, že přesnost v určení místa dopadu je v nejlepším případě v řádu stovek metrů. Pokud je místo dopadu v členité hodně zarostlé krajině, tak je hledání meteoritů velice náročné. Navíc musí proběhnout jeho nalezení relativně rychle, protože následky dopadu postupně splývají s okolním terénem. Takovým případem byl například jasný bolid Šumava (někdy také označován jako Vimperk), který byl zaznamenán 1. září 2000. Vesmírné těleso vstoupilo do atmosféry rychlostí 15 km/s. Meteor se rozzářil nad Rožmitálem pod Třemšínem ve výšce zhruba 86 km nad Zemí. Při svém letu k jihu zhasl 22 km nad zemí. Celý jev trval zhruba pět sekund. Podle odhadů se mohlo na povrch dostat asi 10 kg. Podle vypočtené dráhy měl meteorit dopadnout na území Šumavského národního parku u hory Stožec. Uskutečnilo se několik expedic hledajících tyto meteority, ale bohužel žádné zbytky dopadu nalezeny nebyly. Hlavním důvodem byla velká členitost a komplikovanost terénu s bažinami a hustým porostem.


Úspěch v Austrálii


Od roku 2001 se začala na základě českých zkušeností a se s intenzivní českou účastí budovat bolidová síť v Austrálii. Dalšími účastníky projektu jsou kromě Australanů i Angličané. Nová bolidová síť je budována na jihozápadě Austrálie v Nullarborské poušti. Za duši jak Evropské tak i Australské bolidové sítě lze označit už zmíněného Pavla Spurného, který se podílel i na nedávném obrovském úspěchu v Austrálii. Velkou výhodou umístění bolidové sítě v pouštní oblasti je menší komplikovanost terénu. Daleko lépe se v něm meteority po dopadu hledají. A i to bylo asi zdrojem konečného úspěchu, který se však nerodil lehce. Když čeští astronomové zkoumali fotografie zachycující velmi jasný bolid, který prolétal nad pouští v časných ranních hodinách 21. července 2007, zjistili, že se pohyboval relativně pomalu, zářil dlouho, jeho dráha byla rovná, bez výkyvů jasnosti a na konci pomalu pohasínala. To byly známky, že by mohlo jít o těleso, jehož zbytky dopadly až na zemský povrch.


Vhodné kandidáty pro hledání měla sice v dané době Australská bolidová síť tři. Ovšem hledání tohoto meteoritu se stalo prioritou po určení jeho původní dráhy ve Sluneční soustavě. Zjistilo se totiž, že mateřské těleso patřilo mezi planetky typu Aten, které obíhají z větší části uvnitř dráhy Země a mají oběžnou dobu kratší než jeden rok. Tato skupina je pojmenována po planetce 2062 Aten, objevené roku 1976. V současnosti sice čítá již několik set objektů, ale jde o velmi vzácné objekty. Za celou dobu, co funguje bolidová síť nad střední Evropou, bylo zachyceno více než tisíc těles, ale jen čtyři z nich měla podobnou dráhu.

Zvětšit obrázek
Jedna z hlavních osobností nejen české meteorické astronomie – Pavel Spurný

Výpočet místa dopadu byl velmi komplikovaný. Bolid přestal zářit ve výšce zhruba 30 km a bylo nutné dopočítat poměrně velkou část dráhy. Obvykle bolidy, od kterých se hledají meteority, pohasínají teprve ve výšce kolem 20 km a jejich takzvaná temná dráha je tak výrazně kratší. Navíc nad pouští zrovna v době průletu meteoru vanul prudký vítr, který dosahoval rychlosti až 180 kilometrů za hodinu. Pavel Spurný stanovil pravděpodobné místo dopadu a na podzim roku 2008 se zúčastnil spolu s kolegy z Austrálie a Británie výpravy, která měla za úkol oblast prozkoumat a meteority najít.


Nakonec se podařilo najít tři kousky o hmotnosti 150 až 180 g, které se nacházely v různých místech, ovšem ne dále než sto metrů od předpověděného místa dopadu. Meteorit nazvali Bunbura Roskhole - černá perla. Je to dosud teprve pátý meteorit ulovený bolidovou sítí na světě. Navíc se jedná svým složením o velmi vzácný meteorit. Jde o achondrit, kterých je mezi nalezenými meteority jen okolo 4,5 %. A to jediný mezi těmi pěti meteority, které mají určenou původní dráhu. Jak ukázala další podrobná analýza, meteorit je naprosto unikátní. Jedná se o takový typ, jaký nebyl dosud zaznamenán. Na celém světě byly zatím nalezeny jen čtyři meteority, které se nedají zařadit do žádné známé skupiny a tento nález patří mezi ně. A dokonce i od těchto těles se Bunbura Roskhole liší. Podobá se jen jednomu z nich. Nalezené meteority jsou prostě opravdové unikáty a jejich podrobné studium nám přinese určitě nejednu zajímavost.


Meteority Peekskill a Morávka


Pokud chceme znát všechny meteority „s rodokmenem“, tedy známou původní dráhou ve Sluneční soustavě, musíme si odskočit od meteoritů ulovených pomocí bolidové sítě k meteoritům, jejichž dráha byla zachycena víceméně náhodně. Koncem minulého století začala být běžnou součástí domácností kamera. Zvýšila se tak pravděpodobnost, že bolid, který poletí ve dne nebo v místě, kde neexistuje bolidová síť, bude zachycen náhodnými diváky, kteří mají po ruce kameru. Takové události, při kterých byly zároveň nalezeny kusy z tělesa, které bylo za bolid zodpovědné, se zatím udály dvě. V těchto případech však dokonce nalezení meteoritů nemuselo čekat na propočtení dráhy, protože meteority dopadly v blízkosti lidí a byly tak díky projevům při dopadu nalezeny rychleji.

Zvětšit obrázek
Snímek vyříznutý z videozáznamu natočeného panem Jiřím Fabigem v Jindřichově. Zachycuje bolid ve fázi před rozpadem, ve výšce 40 km nad zemí.
Digitalizace a úprava: J. Boček a J. Borovička

Prvním z nich je meteorit Peekskill, který dopadl na zemský povrch 9. října 1992. Let bolidu sledovalo tísíce Američanů po celém východním pobřeží USA a řadě z nich se jej podařilo natočit na video. Právě pečlivou analýzou pořízených záběrů se podařilo zjistit dráhu původního objektu ve Sluneční soustavě. Meteorit pak nebylo třeba hledat, protože se strefil přímo do kufru auta zaparkovaného v městečku Peekskill, které mu tak dalo jméno.


Další takový meteorit je zase spojen s Českou republikou. Jednalo se dokonce o denní bolid, který letěl krátce před druhou hodinou odpoledne 6. května 2000. I tentokrát se jej podařilo zachytit pomocí videokamer. V tomto případě se jednalo o tři náhodné diváky. Jedno z videí bylo velice zajímavé i z toho hlediska, že je na něm velice dobře patrná fragmentace bolidu na velké množství objektů. Projevy doprovázející průlet bolidu byly zaznamenány šestnácti seismografickými stanicemi v Česku a Polsku. V těchto státech a na Slovensku byl bolid pozorován velkým množstvím náhodných diváků až do vzdálenosti 400 km od jeho dráhy. Světlo bolidu zaznamenaly i družice na oběžné dráze okolo Země.


Pro určení jeho dráhy bylo potřeba udělat velice přesný rozbor všech tří videozáznamů. Pomocí zachycených pozemních objektů se určila přesná poloha kameramanů. Podařilo se tak relativně velice přesně určit dráhu původního tělesa ve Sluneční soustavě a řadu charakteristik o jeho fragmentaci při průletu atmosférou. Původní dráha tělesa jej řadila do klasického pásu planetek a jeho rychlost při vstupu do atmosféry Země byla relativně vysoká – okolo 22,5 km/s.

Zvětšit obrázek
Meteorit Morávka
Foto: Jan Špiloch

Jak při hledání svědků průletu bolidu, konzultacích s nimi, hledání a kontaktování nálezců jednotlivých částí meteoritu se významně podílela řada profesionálních i amatérských astronomů. Výhodou pro hlavního koordinátora, kterým byl Jiří Borovička, určitě byla i zmiňovaná rozsáhlá tradice amatérské astronomie u nás. Vše skončilo velkým úspěchem, když jeden meteorit byl získán bezprostředně po dopadu a pět dalších bylo postupně nalezeno později. Celková jejich hmotnost byla 1,4 kg. Jedná se o běžný chondrit a bylo možné provést jeho podrobnou mineralogickou, chemickou a radiochemickou analýzu.


Pokud máme informace o složení meteoritu a jeho struktuře a zároveň fotografie jeho dráhy, můžeme si ověřit naše modely vzniku světelné stopy meteoru a průběhu fragmentace v závislosti na jeho složení. Tím se zvyšuje i množství informací, které můžeme získat studiem světelných stop meteorů, jejichž zbytky se na zemský povrch nedostanou nebo je nenajdeme. Získané výsledky u bolidu a meteoritu Morávka byly obrovským úspěchem a bylo jim věnováno jedno celé číslo časopisu „Meteoritics & Planetary Science“.

Meteorit Almahata Sitta


Jako poslední bych ještě zmínil opravdu unikátní případ, kdy bylo původní těleso pozorováno několik hodin před tím, než vstoupilo do atmosféry Země. Dne 6. října 2008 pozorovali na observatoři Mt. Lemmon v Arizoně maličkou planetku 2008 TC3, která za pouhých 19 hodin vstoupila do atmosféry Země a ve výšce 37 km explodovala nad Nubijskou pouští v severním Sudánu. Z analýzy záběrů z družic i svědectví náhodných diváků se zjistilo, že planetka byla z velmi křehkého materiálu. Přesto Peter Jenniskens z NASA věřil, že aspoň část materiálu mohla dopadnout až na povrch. Díky obrovskému úsilí vědců, studentů a řady dalších lidí se podařilo nakonec najít 280 kusů o celkové hmotnosti 5 kg. Jedná se o velmi vzácný druh meteoritů se skupiny ureilitů s velkým obsahem uhlíku. Článek od Pavla Kotena o této události už na Oslovi vyšel, jen proto se o něm nerozepisuji podrobněji.


Jak zkoumat chemické i izotopové složení meteoritů?


U meteoritů se dělá mineralogický i chemický rozbor. Důležité je i zkoumání radioizotopů, které nám můžou často říci, jak dlouho byl materiál původního tělesa vystaven kosmickému záření. Metody jaderné fyziky mohou být při zkoumání složení meteoritu velmi užitečné i z toho hlediska, že umožňují zkoumat i velmi malé vzorky, některé jsou i úplně nedestruktivní. Šetří se tak velice vzácný materiál. Naši odborníci, z nichž bych zmínil Miloslava Vobeckého a Zdeňka Řandu, analyzovali již meteorit Příbram. Studovali i řadu dalších meteoritů, nejen těch s rodokmenem. Ukažme si, čím mohou metody jaderné spektroskopie při zkoumání složení meteoritu přispět.


Existují dvě možnosti využití spektroskopie rentgenovského nebo gama záření. V prvním případě dochází k tomu, že se vyrazí elektron z elektronového obalu atomu (často se k tomu využívá záření rentgenky). Prázdné místo po něm zaplní elektron, který přeskočí z vyšších hladin. Při tomto přeskoku se uvolňuje energie, která se vyzáří v podobě fotonu rentgenovského záření. Energie takto vyzářeného rentgenovského záření je přesně určena tím, o jaký prvek se jedná. Každý chemický prvek vyzařuje charakteristické záření. V tomto případě jde o metodu atomovou a označujeme ji jako rentgenovskou fluorescenční analýzu.


Při zkoumání meteoritů se mnohem více využívají přímo jaderné procesy. V tomto druhém případě musíme přeměnit stabilní jádra v materiálu na radioaktivní izotopy. Ty se pak přeměňují rozpadem beta. Při tomto procesu však většinou vzniká jádro s přebytkem energie, kterého se zbavuje vyzářením fotonů záření gama. Stejně jako v předchozím případě má toto záření přesně danou energii a podle ní můžeme identifikovat jádro, které je vyzářilo. Určíme tak nejen, o který jde chemický prvek, ale i o jaký se jedná izotop.


Pro detekci záření gama se využívají buď polovodičové detektory z velmi čistého germania (výhodné pro vyšší energie) nebo křemíku (pro nižší energie). Tyto detektory totiž mají velmi dobré energetické rozlišení, což je pro identifikaci jader pomocí energie vyzařovaného záření gama velmi důležité. I naše oddělení využívající metody jaderné spektroskopie je vybaveno řadou polovodičových detektorů. Detektory jsou velmi citlivé a pro přesnou analýzu stačí přeměna jen velmi malého počtu jader na radioaktivní izotopy.


Pro tuto přeměnu stabilních jader na radioaktivní se využívají neutrony různých energií. Náš Ústav jaderné fyziky AVČR má tu výhodu, že může použít neutronového zdroje na našem cyklotronu. Tak se dají radioaktivní jádra produkovat pomocí neutronů s vysokou energií. Ještě více se však pro neutronovou aktivační analýzu využívají neutrony produkované reaktorem, který mají kolegové z Ústavu jaderného výzkumu a.s., sídlícím ve stejném areálu. Pro potřeby ozařování vzorků pro aktivační analýzu a jejich rychlý přesun byla na reaktoru vybudována potrubní pošta. A ta je mými kolegy pro tuto metodu, která se označuje jako neutronová aktivační analýza, velice intenzivně využívána.


Další možností pro přeměnu jader jsou fotojaderné reakce, při kterých foton záření gama o velmi vysoké energii vyrazí z jádra jeden nebo více nukleonů a vznikne radioaktivní izotop. Náš ústav využívá pro tyto účely mikrotron. To je urychlovač elektronů, které při zajištění specifických podmínek mohou produkovat velmi energetické brzdné záření gama.


Může vzniknout otázka, proč tolik metod, tolik přístrojů? Důvodem je, že každá z použitých metod (i různé energie neutronů či fotonů způsobujících jaderné reakce produkující radioizotopy) je citlivá na jiné prvky či izotopy. Využitím kombinace různých postupů pak dosáhneme vysoké citlivosti ve velice široké oblasti prvků a jejich izotopů. A citlivost je opravdu velmi vysoká, proto se mluví o zkoumání i stopových obsahů prvků. Tak třeba při analýze meteoritu Morávka se určovaly množství i těch prvků, kterých bylo řádově i jen desítky nanogramů na jeden gram materiálu (tedy miliontina procenta). Navíc, jak už jsem psal, stačí těmto metodám k analýze jen velmi malé množství látky. To je velmi užitečné právě u tak vzácných materiálů, jako jsou meteority. Další jejich široké uplatnění je v oblasti archeologie a zkoumání i ochrany kulturního dědictví lidstva, ale o tom jsem už na Oslovi psal.


Závěr


Na závěr jsem si nechal exkluzivní novinku. Dne 9. dubna letošního roku zachytily kamery české části Evropské bolidové sítě jasný bolid, který letěl směrem přes Rakousko na Slovinsko. Tedy opět skoro ve stejný den jako Příbram. Pro české stanice byl hodně nízko nad obzorem a daleko od nich, takže výpočet dráhy byl velmi náročný, ale přesto bylo možné určit jeho dráhu ve Sluneční soustavě. A ta je od dráhy meteoritů Příbram a Neuschwanstein odlišná. Určení dráhy bylo možné jen díky novým automatickým kamerám. Hlavně česká část bolidové sítě je díky nim kompletně přestavěná a modernizovaná a na nich je založena i australská síť. Jde o ryze český výrobek a v současné době absolutně nejlepší zařízení na pozorování bolidů na světě.


I u tohoto bolidu se podařilo najít zbytky, které dopadly až na zemský povrch. Zatím byl ve Slovinsku nalezen jeden kus o hmotnosti zhruba 2,3 kg, který se po dopadu roztříštil na spoustu různě těžkých kousků. V současnosti se jedná o možnosti, že by se malý vzorek tohoto meteoritu zkoumal pomocí zmiňovaných metod jaderné spektroskopie v našem ústavu. Můžeme se tak těšit na další velmi zajímavé informace o poutnících naší Sluneční soustavou, kteří nám po miliony let trvající pouti zazáří nad hlavami.


Česká bolidová síť i celá naše meteorická astronomie je ukázkou, že dlouhodobá a systematická práce je tou pravou cestou k dosažení výsledků světové úrovně. Takové příklady je třeba zdůrazňovat právě v době, kdy probíhá obrovský tlak na rychlé krátkodobé cíle. Významnou měrou se na úspěších českého zkoumání meteorů i meteoritů podílí právě Akademie věd. A doufejme, že i v dalších desetiletích budou českým vědcům padající hvězdy plnit jejich přání a nosit štěstí.

Tento článek je druhý ze série o zajímavých výzkumech, které se provádějí v ústavech Akademie věd České republiky. Rád bych jej věnoval Zdeňku Ceplechovi, který byl jedním z těch, kteří ve mně v klukovských letech vzbudili lásku k astronomii. Dále kamarádovi Jirkovi Borovičkovi, se kterým jsme jako studenti pozorovali na Petříně zákrytové proměnné hvězdy, a kolegovi i kamarádovi Zdeňku Řandovi, jednomu z nestorů české jaderné spektroskopie a jejího využití pro studium nejen meziplanetární hmoty.


Autor: Vladimír Wagner
Datum:30.07.2009 v 17:35


Související články:

Kde vznikly železné meteority? Autor: Miroslava Hromadová

První meteority z pozorovaného asteroidu Autor: Pavel Koten

Meteor rozhodl starověkou bitvu a zachránil křesťanství Autor: Jaroslav Petr

Perseidy („Slzy sv. Vavřince“) Autor: Miroslava Hromadová

Předpovězený bolid Autor: Pavel Koten

Nad Kanadou vybuchol bolid Autor: Dagmar Gregorová


Pennsylvania Meteor/Meteorite News- New Video of 6JUL09 Fireball? 31JUL09


seeingUFOsPA

Harmar Township NE of downtown Pittsburgh: Outdoor hi-res cam caught this FIREBALL (or UFO?) during the evening of July 5, 2009. Coming from NW to ESE. Your guess is as good as mine, but looks l...
Harmar Township NE of downtown Pittsburgh: Outdoor hi-res cam caught this FIREBALL (or UFO?) during the evening of July 5, 2009. Coming from NW to ESE.

* The authenticity of this video has not yet been confirmed.

UK Meteor News Flash- Sheffield England Reader "Hugh Fireball amd Roar" 30JUL09 31JUL09

Anonymous from Sheffield England writes:

"Hi I live in England Sheffield and I have just seen a massive fireball tonight about 10 mins ago it was scary but awsome at the same time do you think this was a Meteor? this happened at about 10.30pm (30JUL09) it was a bright orange glare and looked about the same size as a Brittish 10 pence coin from where we were stood. it was deffo on fire I’ve never seen anything like it before. It looked like the sun was flying over our house. it made a jet like sound too. (100% deffinatley not a jet though) "

If the person who sent this report reads this or others saw the fireball please email drtanuki@gmail.com Thank you!

Oldest Meteorite News- Meteorite Grains 31JUL09

Our Smashing Solar System

Astrobiology Magazine
Researchers are studying the oldest meteorite grains to figure out the origin of our solar system. Some of the planet-making material may have resulted from ... "more"

UK Meteorite News- "Cheese Meteorite" 31JUL09

Earth landing for 'space cheese'

BBC News/ UK- Page last updated at 16:54 GMT, Wednesday, 29 July 2009 17:54 UK

One giant leap for cheese

A block of cheese launched into the upper atmosphere on Tuesday has been found undamaged in Buckinghamshire.

The "interstellar cheddar" landed in Cressex - some 74 miles away - and was taken to High Wycombe police station on Wednesday night, the launch team said. ...

German Meteor/Meteorite News- Dog of Meteorite Kill! 31JUL09Hund von Meteorit erschlagen!


by von jonsilver 26 mal gelesen
Genauere Untersuchungen ergaben, dass der Meteorit eindeutig vom Mars stammt.
Im Jahre 1911 wurde in Nakhla/Ägypten ein Straßenhund von einem Meteoriten erschlagen. Genauere Untersuchungen ergaben in den 80er Jahren, dass der Meteorit eindeutig vom Mars stammt. Bisher konnten zwölf Meteoriten als vom Mars stammend identifiziert werden. Dem Hund, dessen Name nicht überliefert ist, nützt das indes wenig. ...

http://www.rp-online.de/hps/client/opinio/public/pjsub/production_long.hbs?hxmain_object_id=PJSUB::ARTICLE::499084&hxmain_category=::pjsub::opinio::/fotos_geschichten/kurzgeschichten/alltaegliches

Babel Fish German-English Translation:

Dog of Meteorite Kill!
by von Josilver
More exact investigations resulted in that the meteorite comes clearly from Mars. *
In the year 1911 in Nakhla/Egypt a road dog was killed of meteorites. More exact investigations resulted in the 80's that the meteorite comes clearly from Mars. So far twelve meteorites could be identified as of Mars coming. The meanwhile little is useful to the dog, whose name is not delivered. ... (more)

30 July 2009

Meteor/Meteorite News- Meteorites Delivered ET Platinum to Earth 30JUL09

Extraterrestrial platinum was 'stirred' into the Earth

Insciences Organisation -
“Following that, a steady rain of meteorites created the so-called Late Veneer – a thin surface layer of meteorite debris rich in platinum. ...

Pennsylvania Meteor/Meteorite News- PA Fireball Update- New Video 30JUL09

PA Fireball Update - New Video

Mike Hankey`s Update:

Sorry to disappoint but the video is not a direct sighting, just light
and shadows. all info, pics, LOS and meteor path best guesses
included.

http://www.mikesastrophotos.com/baltimore-pa-meteor/safe-harbor-update/

UK Meteorite News- Rob Elliot Auction Update 30JUL09

Meteorite chunks sell for thousands

Leicester Mercury
Harold Platt was delighted when he sold a bit of a meteorite which fell on Barwell in 1965. Villager Mr Platt received £39.50p from what was then Leicester ...

Worldwide Meteor News- Delta Aquarid and early Perseid meteors this week! 30JUL09

Aug. skywatch: Perseid meteor shower

AZ Central.com
29, 2009 09:36 AM While the skies are full of celestial delights - several bright, sprawling constellations and one of the most reliable annual meteor ...


Green Peas and Cheese

AccuWeather.com
Be on the look out for Delta Aquarid and early Perseid meteors this week! The Delta Aquarid meteor shower is at its peak right now, and Earth is heading ...

29 July 2009

China Meteorite News- Jilin Meteorite Fall 8MAR1976 29JUL09

1976年3月8日 吉林地区天降世界罕见的陨石
腾讯网 - ‎2009年7月15日‎
大量碎小的陨石散落在吉林市郊区大屯公社李家大队和永吉县江密峰公社一带;稍大块的直落在金珠公社九座、南兰大队一带;最大的3块陨石沿着原来的飞行方向继续向西偏南 ...

Babel Fish Chinese-English Translation:
On March 8, 1976 the Jilin area day had the world rare meteorite shower
http://news.QQ.com on July 15, 2009 17:16  People's net  comments (0)

 

on March 8, 1976 the Jilin area day had the world rare meteorite shower

Jilin meteorite Display

on March 8, 1976 afternoon, a space meteor circled the solar revolution along the Earth the direction, crashed into the earth's atmosphere by each second several kilometer speeds. Because this meteor and the dense atmosphere has the fierce friction, when flies to the Jilin area sky, the combustion, the illumination, become a big fireball, 15:01 59 seconds has the detonation on 8th in the Jilin Suburb Gold Bead People's commune sky. After meteor detonation, scatters by the radiating to four sides. The massive dependents' meteorite scatters in the Jilin Suburb Tatun People's commune Li family production brigade and Yongji County Jiang Mifeng area the people's commune; Slightly bulk dropping down in golden bead people's commune nine, south area blue production brigade; The biggest 3 meteorites continue along the original flight direction to the W by S direction to fly, falls successively on the Jilin suburb nine station people's commune three platform production brigades, the orphaned shop people's commune serious famine production brigade and the Yongji County birch skin factory people's commune backer production brigade. Finally when 15:02 36 seconds fall down together, wear out 1.7 meter thick frozen earth levels, fall into the underground 6.5 meters deep places, create a depth 3 meter, the diameter 2 meters many big holes in the ground, at that time shook the earth wave reached as high as dozens of meters, the soil block splashes to hundred meters outside. At present according to meteorite analysis which already collected, this meteorite shower scatters the scope approximately has more than 500 square kilometers, during including the Jilin suburb, Yongji County, the Jiaohe River county's 7 people's communes, the population 10 ten thousand, has not caused any casualties or the loss. After meteorite shower landing, the local populace have made the report immediately to the Department concerned. The Chinese Academy of Science rapid composition union survey team rushes to the scene, in the province, under the city science and technology department's assistance, has carried on a series of scientific expedition work. So far, has collected the meteorite has more than 100 blocks. And the minimum weight below 0.5 kilogram, some 3 each weight has surpassed 100 kilograms. A maximum weight is 1770 kilograms, surpassed the US to collect, in greatly the present world the maximum stony meteorite weight (1078 kilograms). Regardless of this meteorite shower is the scope which quantity, the weight and scatter, is the world is rare. It regarding aspect and so on astronomy, heavenly body physics, high energy physics, cosmochemistry, heavenly body history, earth history research, has the very important value.

  According to the Chinese Academy of Science unites the survey team preliminary analysis appraisal, this landing's meteorite, the shape is diverse, has the cuboid, the hexahedron, the cone and so on. The meteorite surface has the black, the black brown melt shell and size different gas India. The meteorite contains the mineral is mainly the pyroxene, the olivine, for hard metallic minerals and so on grain stone, taenite, magnetite, has the model spherulitic texture few, therefore chooses a name as “the olivine - - bronzite chondrite”. These meteorites contain the chemical element, mainly has after the assay determination: Silicon, magnesium, iron, sulfur, calcium, nickel, aluminum and so on.

 What is called the meteorite?

 The meteorite, is the space objective existence one kind of heavenly body. As early as more than 3000 years ago, our country has about the meteor and the meteorite record, moreover very early has the correct scientific opinion to the meteorite. If "Shihchi · Day Published collection of laws" said: “the star falls to the place, then stone.”

  Solar system has the nine planets, in Mars and between Jupiter's track, has tens of thousands of planetoids. In addition, Earth nearby space, but also has many interstellar matters, small elephant dust particle, big elephant place mountain. These heavenly bodies defer to certain speed and the orbital motion. When the interstellar matter or the orbital special spot individual planetoid approaches the Earth, sometimes meets the atmospheric penetration, has the fierce hit, the friction with the atmosphere, the heat generation, the combustion, the illumination, this is the meteor which we see.

 The majority meteors in start from the ground 120 kilometers following upper airs to burn, small “the dust” is leaving the ground several dozens kilometers place to fire the ashes. The minority volume big as a result of air drag's influence, the speed falls from the sky more and more slowly, this kind falls the meteor remaining part which comes up to the ground, is the meteor, or is called the meteorite. Every year falls from the sky to Earth's on meteorite are many, but the majority volumes are very small, moreover falls mostly to the sea and the person mark rare place, very difficult to discover. Sometimes, the meteor first explodes in the upper air, then looks like one “the stone rain” such to scatter down, this is the rarer meteorite shower phenomenon.

 The meteorite surface has the seal brown hard shell generally, this is melts after the high temperature, also when the speed reduces cools gradually forms. Meteorite surface's another characteristic is, many likely anodonta shell shape small pit, this is it after the air friction combustion trace, the scientific term named is mad India. The people may act according to the dent the shape, which direction flight judges this meteorite is toward. Ingredient which contains according to the meteorite, may divide into three kinds, namely: Iron meteorite, pallasite and stony meteorite. Indicated to the meteorite chemical analysis that the composition meteorite's each chemical element, is on the Earth known, is also composes solar system other heavenly bodies the same element.

 The meteorite has the important value in the modern science research. This kind of precious universe sample not only brings many spaces for us the information, will also provide the rare information for a series of scientific research domain.

 After new China was established, until this time, has discovered and collects three meteorite showers. The first time was in 1588 discovered in the Guangxi Nandan County our country Ming Dynasty time fell from the sky iron meteorite rain; The second time was in 1971 falls on the Jilin Province Shuangyang County domestic stony meteorite rain; This time is in the world history rare stony meteorite rain.

China Meteorite News- Villagers Claim 100 Years Rock a Meteorite 29JUL09

陨石躺古宅数百年?(图)

网易 -
本报讯(记者郑旭光见习记者黄见锦文/图)长乐鹤上镇有陨石?长乐鹤上镇有块怪石,当地村民都认为是数百年前掉下的陨石,世代呵护。经专家鉴定,这是一块“石灰岩”,是 ...

Babel Fish Chinese-English Translation:

The meteorite lies down ancient dwelling for several hundred years?
Net easy -
The newspaper news (by Zheng Xuguang application Reporter Huang Jianjin article/chart) on the Changle crane the town has the meteorite? On the Changle crane the town has the block strange stone, the local villagers thought that is the meteorite which several hundred years ago fall down, the generation protects. After expert appraisal, this is at the same place “the limestone”, is

Lithuanian Meteor/Meteorite News- Apollo/Jubiliejui paminėti – knyga su Mėnulio uoliena 29JUL09

Jubiliejui paminėti – knyga su Mėnulio uoliena

DELFI -
Jų dydis – nuo 0,4 gramų atplaišos iki 30,34 gramų akmens – vieno iš didžiausio Žemėje rasto Mėnulio meteorito. Knygos leidėjai „Taschen America“ dar laukia ...

Moon Meteorite News- Moon Rocks and Apollo Final Mission 29JUL09

NASA's Final Apollo Missions: The Last Footsteps on the Moon

Voice of America - I'm Shirley Griffith -
A large meteorite hit the area four thousand million years ago. The force of the crash spread material from deep inside the moon. Scientists wanted to study ...

Wolrdwide Meteor/Meteorite News- Asteroid Smaller Than Thought 29JUL09

Devastating asteroid smaller than once thought

Globe and Mail - Sue Major Holmes -
“A meteorite or asteroid coming into Earth's atmosphere has a lot of momentum,” he said. “The idea that it would push down into the atmosphere seems very ...

Canada Meteorite News- Winnipeg Flash and Bang 29JUL09

Did something crash in the Ottawa River?

Winnipeg Sun - Jon Willing, Don Wilcox - ‎13 hours ago‎
One witness speculates it could have been a meteorite. Their calls sent emergency crews from Ottawa and Gatineau racing to the area, and sparked a search ...

28 July 2009

Russia Meteorite News- Yakutia, Russia Meteorite Found JUN09 27JUL09

Жители Якутии передали ученым найденный около месяца назад метеорит

Метеорит, найденный в Якутии
© Фото: Центр общественных связей СО РАН

НОВОСИБИРСК, 27 июл - РИА новости. Жители Якутии передали на исследование ученым из Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера (ИКФИА) Сибирского отделения РАН небольшой метеорит, весом около 200 граммов, упавший около месяца назад недалеко от села Улах-Ан в Якутии, сообщает в понедельник Центр общественных связей СО РАН.

По информации Центра, ведущий научный сотрудник ИКФИА СО РАН Владимир Козлов сообщил, что метеорит будет отправлен на исследования в лабораторию метеоритики Института геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского (Москва).

"Пока о метеорите можно сказать только то, что он не радиоактивен - мы замерили радиоактивность, и она оказалась в пределах нормы, что он не магнитный - компас на него не реагирует, следовательно в составе нет железа. Метеорит оплавленный, слегка пахнет гарью", - сказал Козлов.

В сообщении также отмечается, что, по словам местных жителей, которые не только обнаружили упавший с неба камень, но и стали свидетелями его падения, найденный метеорит был еще теплым.

Как сообщают местные СМИ, около месяца метеорит хранил у себя дома местный житель.

Всего на территории Якутии официально было зафиксировано восемь случаев падения метеоритов.


Google Russian-English Translation:
Inhabitants of Yakutia have transferred scientists found about one month back meteorite July 27, 2009
Novosibirsk, 27 июл - RIA of news. Inhabitants of Yakutia have transferred to research of scientists from Institute космофизических researches and аэрономии to them. Ю.Г. The best man (ИКФИА) the Siberian branch of the Russian Academy of Science the small meteorite, weight about 200 grams, fallen about one month back near to village Ulah-An in Yakutia, informs the Center of public relations of the Siberian Branch of the Russian Academy of Science on Monday.
According to the Center, leading scientific employee ИКФИА Vladimir Kozlov has informed the Siberian Branch of the Russian Academy of Science, that the meteorite will be sent on researches in laboratory метеоритики Institute of geochemistry and analytical chemistry of a name V.I.Vernadsky (Moscow).
' While it is possible to tell about a meteorite only that it is not radioactive - we have measured a radio-activity, and it has appeared within the limits of norm, that it not magnetic - a compass on it does not react, hence in structure of there is no iron. The meteorite melted off, slightly smells as fumes ', - has told Goats.
In the message also it is marked, that, according to local residents who not only have found out the stone which has fallen from the sky, but also became witnesses of its falling, the found meteorite was still warm.
As inform local mass-media, about one month the meteorite was stored at home by the local resident.
In total in territory of Yakutia it has officially been fixed eight cases of falling метеоритов.добавить in блоготправить to the friend

27 July 2009

Greek Meteor/Meteorite News- Thessalonica Meteor and History 27JUL09

Επιστήμη - Αστρονομία και Γεωχημεία - Ο βομβαρδισμός της Γης από ...
epa - european pressphoto agency - ‎Jul 23, 2009‎
Όταν ένας μετεωρίτης εισέρχεται στην ατμόσφαιρα ενός πλανήτη, η ακραία θερμοκρασία που αναπτύσσεται, αναγκάζει ορισμένα από τα ορυκτά και την οργανική ύλη ...

English Translation of link (story in Greek):

SPECIAL SUBJECT: The [peftasteri] of Thessalonica - One solitary…

epa - european pressphoto agency - Jul 23, 2009

Big meteorites Famed meteorite in the history is the one that had fallen in [Frygia] (was worshipped with the name Kyveli), and which they transported

France Meteor/Meteorite News- France Meteor 21JUL09 27JUL09

Albefeuille-Largarde. Météorite : « J'ai vu une lumière intense et ...

LaDépêche.fr - ‎Jul 21, 2009‎
Joël Dolez, astrophysicien à l'observatoire du Midi ne dit pas vraiment autre chose : « Il s'agit probablement d'une météorite ou de chondrites», ...

Argentina Meteorite News- Más de mil objetos podrían chocar contra la Tierra 27JUL09

Más de mil objetos podrían chocar contra la Tierra

Lanacion.com (Argentina) -
El "evento de Tunguska", que dejó un escenario devastado en una superficie de 2000 kilómetros cuadrados, es considerado el mayor impacto de un meteorito en ...

Google Spanish- English Translation:
More than a thousand objects might hit Earth
Lanacion.com (Argentina) - 19 hours ago The "Tunguska Event", which left a scene in a devastated area of 2000 square kilometers, is considered the greatest impact of a meteorite in ...

Spain Meteorite News- Molina, Spain Meteorite 1858 144Kg 27JUL09

Un meteorito de 144 kilos despertó a los vecinos de Molina
Foto: efe

Hace 150 años

Un meteorito de 144 kilos despertó a los vecinos de Molina

A las 2:45 horas de hoy se han cumplido 150 años del impacto del mayor meteorito caído en España, según informa la Plataforma multimedia de comunicación científica de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

ESPAÑA, julio 26.- El meteorito, el más grande de la península ibérica, cayó a las 2:45 horas de la Nochebuena de 1858, y hoy puede verse en el museo nacional de ciencias naturales de Madrid.

Las crónicas relatan que inicialmente quienes lo vieron creyeron que iba a tocar la torre de la catedral de Murcia, pero "pasó por encima...y recorrió tres leguas más, salvando esta ciudad y su término", y el impacto se produjo en un bancal de cebada de Molina de Segura, con tal sacudida que levantó a los vecinos de sus camas, como relata Rafael Martínez Fortúm, en cuya parcela cayó el meteorito.

Los expertos lo catalogan como una condrina H5 por su alto contenido en hierro y por el grado de alteración sufrido, es decir, un meteorito rocoso procedente de la solidificación de polvo y gas de la nebulosa solar primigenia que dio origen al Sistema Solar.

En la madrugada de la Nochebuena de 1858 "las personas que estaban en las calles, en los caminos y en los campos vieron aparecer un magnífico globo de fuego de una brillantez extraordinaria y deslumbradora, que ostentando los colores del arco iris, oscureció la luz de la luna y descendió majestuosamente desde las regiones aéreas". Así se recoge en un informe encargado por Rafael Martínez Fortún, vecino del municipio murciano de Molina de Segura, en cuya hacienda cayó el mayor meteorito recogido en España.

Este es el relato de este vecino: "Se oyó de repente un gran ruido parecido al que produce la electricidad en las nubes y las personas que estaban en las calles, en los caminos y en los campos, vieron aparecer un magnífico globo de fuego de una brillantez extraordinaria y deslumbradora que ostentando los colores del arco iris oscurecía la luz de la luna, y descendió majestuosamente desde las regiones aéreas, atravesando nuestro horizonte en dirección oblicua del Mediodía a Norte".

Más tarde, segando la cebada, a un labrador le llamó la atención un hoyo y escarbando encontró una piedra de figura cuadrangular, color negruzco y de un peso extraordinario comparado con su volumen, pues tenía diez arrobas y quince libras, lo cual le llamó la atención.

Actualmente una reproducción del meteorito se puede contemplar en el Aula de la Naturaleza que la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Molina de Segura tiene en la pedanía del Rellano de Molina.

EFE http://www.terra.cl/actualidad/index.cfm?id_cat=1167&id_reg=1225584


English Translation by Google:

A meteorite of 144 kilos woke neighbors Molina

A meteorite 150 years ago of 144 kilos woke neighbors Molina at 2:45 pm today have been completed 150 years of the largest meteorite impact crash in Spain, according to the multimedia platform of scientific communication in the Spanish Foundation for Science and Technology.

SPAIN, July 26 .- The meteorite, the largest in the Iberian Peninsula, fell at 2:45 hours on Christmas Eve 1858, and today can be seen at the National Museum of Natural Sciences in Madrid.

The chronicles relate that those who saw him initially thought he was going to play the tower of the Cathedral of Murcia, but "passed over ... and walked three more miles, saving the city and its boundaries, and the impact occurred in a bench barley Molina de Segura, with such a jolt that lifted the neighbors from their beds, as reported Fortum Rafael Martinez, in whose land fell meteorito.Los experts categorized as a condrina H5 because of its high iron content and the degree of alteration suffered, ie, a rocky meteor from the solidification of dust and gas from the primeval solar nebula that gave rise to the System Solar.En the morning of Christmas Eve, 1858 "People on the streets, in the roads and fields saw a magnificent show of a fire balloon extraordinary brilliance and dazzling, which holds the colors of the rainbow, obscured the moonlight and descended majestically from the air regions. This is reflected in a report commissioned by Rafael Martinez Fortun Murcian neighboring town of Molina de Segura, whose wealth fell in the largest meteorite collected in España.Este this is the story of neighbor: "They suddenly heard a noise similar to producing electricity in the clouds and people in the streets, roads and fields, they saw a magnificent show of a globe of fire dazzling brilliance and extraordinary showing that the rainbow obscured by moonlight and decreased air majestically from regions across our horizon in the direction of the oblique Noon to North. "

This is the story of the neighbor: "We suddenly heard a noise similar to that produced electricity in the clouds and people in the streets, roads and fields, they saw a great show balloon fire a dazzling brilliance and extraordinary showing that the rainbow obscured the moonlight, and fell majestically carriers from regions across our horizon in the direction of the oblique Noon to north. Later segando barley is a labrador drew attention to digging a hole and found a stone figure quadrangular blackish color and a special weight compared to their volume, arrobas since I was ten and fifteen pounds, which he called the atención.Actualmente reproduction of a meteorite can be seen in Nature's Classroom to the councilor of the Municipality of Environment Molina de Segura is on top of the parish of Molina.

26 July 2009

Brazil Meteorite News- Farmer Finds Meteorite in Brazil 26JUL09

Agricultor encontra meteorito raro-

Farmer Encounters Rare Meteorite

Zero Hora - ‎Jul 20, 2009‎
Arvorezinha, Brasilia
O meteorito é do tipo Siderito, considerado raro pelo fato de que apenas 5% dos fragmentos já registrados são dessa classe – esse pode ser o quarto ...

"The rock is 50cm long, 40cm wide and 24 cm tall and weighs 145 pounds, three times more than a normal stone. The meteorite is a Sideritis, considered unusual by the fact that only 5% of the fragments that are already registered class - this may be the fourth located in the state. Throughout the country are recorded 56 meteorites, only 21 of that type. But it was not possible to end the day of fall. "

Mexico Meteor News- Xochitepec Reports Fireball 26JUL09

Bola de fuego pasó sobre Xochitepec

El Sol de Cuernavaca - ‎Xochitepec, Mexico 26JUL09
... cinco minutos la presencia de un objeto brillante en el cielo a una altura media, que parecía un meteorito para terminar en un relámpago y desap...

*Five minutes of viewing most likely excludes a meteor!

Puerto Rico Meteor/Meteorite News- San Sebastián Meteor Reported to Impact- Hoax? 26JUL09

Bastante raro que un meteorito acabe en incendio

Primera Hora - ‎Jul 21, 2009‎
La bola de fuego que vio caer una adolescente en San Sebastián podría ser un meteorito, pero es bastante raro que este cuerpo celeste logre alcanzar la ...
33 Comentarios

Cae presunto meteorito en San Sebastián

Primera Hora - ‎Jul 21, 2009‎
El incendio en la finca de don Manolín ocupó toda la propiedad. (Para Primera Hora / Olimpo Ramos) Una joven de 15 años, vecina del sector Aibonito Beltrán, ...

UK/Japan Meteorite News- Monica Grady Lecture 1/6 in Japanese You Tube 26JUL09


Monica Grady Lecture in Japanese 1/6

モニカ・グレイディ - 宇宙への大航海~誰かいますか?1/6

Posted on You Tube by
RenaiSpirits

私たちは、皆時間と空間を移動する 旅人です。レクチャー当時(2004年)、英国自然 史博物館員でしたモニカ・グレイディ博士とともに、銀河系や、彗星、惑星、爆発する星 、太陽系の惑星たちを訪ねます。地球の成り立ちや、星に生命が誕生するにはどういう条 件が必要なのか考えます。

Monica Grady (born 1958) is a leading British space scientist, primarily known for her work on meteorites. She is currently Professor of Planetary and Space Science at the Open University. Grady was formerly based at the Natural History Museum, where she curated the UK's national collection of meteorite.

Canada Meteor/Meteorite News- Buzzard Coulee Meteorite 10-Tonne Break 26JUL09

Meteorite chunks provide clues for U of C researchers

Calgary Herald - ‎Calgary, Alberta, CA
University of Calgary planetary scientist Alan Hildebrand, with geologist Lynne Maillet, said "pairing" pieces hint at how the 10-tonne meteorite broke up ...

UK Meteor News- Fireball Seen Worcester UK? 25JUL09 26JUL09

What was mysterious fireball in the night sky?

3:00pm Saturday 25th July 2009

comment Comments (1)
Worcester News - UK
It could have been a meteorite.” In another twist, when Miss Skibinski phoned her father in Bristol, he claimed a similar object had streaked across the ...

25 July 2009

Pennsylvania Meteor/Meteorite News- "Hunter" Fails Leaves Empty Handed 25JUL09

Meteor/Meteorite News- Meteorites "Cosmic Seed Delivery"? 25JUL09

Evolution vs. Creation: Life

Examiner.com -
There is a theory that the seeds of life (various microscopic living matter) came to this planet on a meteor (a meteorite once it survived atmospheric entry ...

Jupiter Impact News- Gemini Catches Jupiter`s Whack 24JUL09

Surprise Collision on Jupiter Captured by Gemini Telescope

Jupiter is sporting a glowing bruise after getting unexpectedly whacked by a
small solar system object, according to astronomers using the Gemini North
telescope on Mauna Kea in Hawai'i. A spectacular new mid-infrared image is
available for download.

The new feature on Jupiter was first seen by Australian amateur astronomer
Anthony Wesley on July 19th. The object that caused the impact scar could
have been a small comet or asteroid. Using the SL9 impacts as a guide, the
impacting object was probably just a few hundreds of meters in diameter.
Such small bodies are nearly impossible to detect near or beyond Jupiter
unless they reveal cometary activity, or, as in this case, make their
presence known by impacting a giant planet. The impact site is dark in
visible-wavelength images.

With the superb angular resolution of the Gemini observations, the data show
the impact site in remarkable detail. "The structure of the impact site is
eerily reminiscent of the larger Shoemaker-Levy 9 sites 15 years ago,"
remarked Heidi Hammel (Space Science Institute), who was part of the team
that supported the effort at Gemini. In 1994, Hammel led the Hubble Space
Telescope team that imaged Jupiter when it was pummeled by a shattered
comet. "The morphology is suggestive of an arc-like structure in the
feature's debris field," Hammel noted.

"We utilized the powerful mid-infrared capabilities of the Gemini telescope
to record the impact's effect on Jupiter's upper atmosphere," said Imke de
Pater (University of California, Berkeley). "At these wavelengths we receive
thermal radiation (heat) from the planet's upper atmosphere. The impact site
is clearly much warmer than its surroundings, as shown by our image taken at
an infrared wavelength of 18 microns."

The Gemini images were obtained with the MICHELLE spectrograph/imager,
yielding a series of images at 7 different mid-infrared wavelengths. Two of
the images (8.7 and 9.7 microns) were combined into a color composite image
by Travis Rector at the University of Alaska, Anchorage to create the final
false-color image. By using the full set of Gemini images taken over a range
of wavelengths from 8 to 18 microns, the team will be able to disentangle
the effects of temperature, ammonia abundance, and upper atmospheric aerosol
content. Comparing these Gemini observations with past and future images
will permit the team to study the evolution of features as Jupiter's strong
winds disperse them.

"The Gemini support staff made a heroic effort to get these data," said de
Pater. "We were on the telescope observing within 24 hours of contacting the
observatory." Because of the transient nature of this event, the telescope
was scheduled as a "Target of Opportunity" and required staff to react
quickly to the request. Tom Geballe and Chad Trujillo helped plan the
observations, Rachel Mason programmed the observing plan for MICHELLE and
the telescope, and Paul Hirst performed the observations. Additional members
of the team are Glenn Orton and Leigh Fletcher from the Jet Propulsion
Laboratory.

The Gemini Observatory is operated by the Association of Universities for
Research in Astronomy, Inc., under a cooperative agreement with the NSF on
behalf of the Gemini partnership: the National Science Foundation (United
States), the Science and Technology Facilities Council (United Kingdom), the
National Research Council (Canada), CONICYT (Chile), the Australian Research
Council (Australia), Ministio da Cicia e Tecnologia (Brazil), and SECYT
(Argentina)

IMAGE CAPTION:
[JPEG:
http://www.gemini.edu/images/stories/press_release/pr2009-3/fig1_hi.jpg

(55KB)
TIFF: http://www.gemini.edu/images/stories/press_release/pr2009-3/fig1.tif

(1.1MB)]
This mid-infrared composite image was obtained with the Gemini North
telescope on Mauna Kea, Hawai'i, on 22 July at ~13:30 UT with the MICHELLE
mid-infrared spectrograph/imager. The impact site is the bright yellow spot
at the center bottom of Jupiter's disk. The image was constructed from two
images: one at 8.7 micron (blue) and one at 9.7 micron (yellow). The
excellent quality of the Gemini images reveals that the morphology of this
new impact bears a striking resemblance to that of the larger impact sites
seen after the comet Shoemaker-Levy 9 crashed into Jupiter in 1994.


Gemini Observatory
Hilo, Hawaii

Contacts:

Peter Michaud
Gemini Observatory, Hilo Hawaii
(808) 974-2510 (Desk)

Robert Sanders
Manager, Science Communications
UC Berkeley
(510) 643-6998

Imke de Pater
UC Berkeley
(510) 643-6998

Heidi B. Hammel
Space Science Institute, Boulder, CO
(720) 974-5888

For Immediate Release: July 23, 2009

24 July 2009

Chinese Meteor/Meteorite News- 陨石 24JUL09

太湖“铁疙瘩”成物证 陈教授抛出4800年前彗星撞击说

名城苏州 -
也有专家提出,太湖是500万年前陨石撞击形成的,这一观点已被越来越多的专家所接受。 陈慧娟查阅了国内外科学家的研究成果,发现已经在太湖周围和岛屿上观测到只有天体 ...


月亮,皎洁表象下的谜团

竞报 -

以前天文学家认为月球背面应和正面差不多,但是后来太空船照片却显示大为不同:月球背面崎岖不平,绝大多数是小陨石坑和山脉,只有很少的熔岩海。关于这种差别,科学家 ...


中国古代天象记录
湿地中国 -
我国古代的流星雨记录达180次之多。 中国人不仅记录流星,而且能准确地指出陨石的来历:“星坠至地,则石也。”(见于《史记·天官书》)而在欧洲,公元1768年曾发现3块 ...

Japan Meteorite News- Fukui Meteorite/ Dinosaur Exhibit Opens 24JUL09

大迫力の恐竜登場 福井のホテルで標本展示

中日新聞 -
中型の肉食恐竜ケラトサウルスの骨格標本や隕石(いんせき)などを展示した「地球からのメッセージ展」が、福井市中央1丁目のユアーズホテルフクイで開かれている。 同ホテルの30周年記念企画で、昨年から始まったエコプロジェクトの一環。勝山市の県立恐竜博物館の ...

Japanese Meteorite News- Recent 24JUL09

ブラジルのトウモロコシ畑で隕石発見

AFPBB News - ‎2009年7月22日‎
ブラジル・リオグランデドスル(Rio Grande do Sul)州Arvorezinhaのトウモロコシ畑で発見された隕石(いんせき、Arvorezinha当局提供)。(c)AFP/ARVOREZINHA PRESS OFFICE 【7月22日 AFP】ブラジル・リオグランデドスル(Rio Grande do Sul)州Arvorezinhaのトウモロコシ ...

English tanslation-
Meteorite found in corn fields of Brazil AFPBB News - 2009 July 22, Sunday RIOGURANDEDOSURU Brazil (Rio Grande do Sul) Arvorezinha meteorite was found in corn fields in the (relative by marriage, Arvorezinha and authorities). (c) AFP / ARVOREZINHA PRESS OFFICE - July 22 AFP - RIOGURANDEDOSURU Brazil (Rio Grande do Sul) in corn Arvorezinha ...

隕石から太陽系最古の花こう岩片を発見

アストロアーツ - ‎2009年7月8日‎
しかし、1949年にモンゴルに落下した隕石に含まれていた花こう岩の年代測定から、地球の花こう岩の形成年代よりも古い約45億3000万年前という値が明らかとなり、初期の太陽系では微惑星上で花こう岩の形成が進んでいたことが示された。 花こう岩は、古くから城の石垣や ...

English translation: Topics Astro from granite has been used in stone and the tomb of the ancient castle, the well-known rock on Earth is. The continental crust of the earth are in plenty, and I would say the typical rock. But in fact our solar system are not universally present. The formation of "water" is thought to be involved and required. Venus and Mars, the planet Earth as the asteroid is dry and has not been found so far. Therefore, it was accepted view that the planet Earth is a unique rock water. However, the discovery has been reported to reverse the accepted theory. That is, Kentaro Terada of Hiroshima University Graduate School of Science (DAKENTAROU partly) Associate Professor, 1949 is a common analysis of the meteorite that landed in Mongolia on. This meteorite, breccia (KAKUREKI) in normal quality meteorites called rock, clastic broken apart by geologic activity on the bodies of the meteorites ...

小惑星帯の岩塊の多く、もとは彗星 仏研究チーム

AFPBB News - ‎2009年7月16日‎
また、議論が盛んになされている、微小隕石の起源の謎を解く手がかりにもなるかもしれない。微小隕石とは、地球の大気圏に突入しても燃え尽きなかった地球外から降り注ぐ粒子だ。微小隕石は組成も構造も通常の隕石とは異なるが、彗星に由来すると考えると、生来の小惑星 ...

English Translation: Many of the rocks in the asteroid belt, comets under the French research team AFPBB News - 2009 July 16, also has been actively discussed, may also help solve the mystery of the origin of micrometeorites . Micrometeorite and is KINAKATTA extraterrestrial particles fall into the Earth's atmosphere. Meteorites and micrometeorites are usually different from the composition and structure, and considered to be derived from comets, asteroids natural ...

Russia Meteor/Meteorite News- 24JUL09

Тайны падения Тунгусского метеорита

РИА Новости - ‎9 時間前‎
Предполагали также, что н Землю мог упасть железный или каменный метеорит с включением никелистого железа; ледяное ядро кометы; неопознанный летающий объект, звездолет; гигантская шаровая молния; метеорит с Марса, трудно отличимый от земных пород.

Метеорит е причинил масово измиране на видовете преди 13 000 години

Actualno.com - ‎5 時間前‎
Учени от Калифорнийския университет са доказали, че масовото измиране на видовете в Северна Америка преди около 12 900 години е било предизвикано от ...

ИЗУЧЕНИЕ МАРСИАНСКИХ КРАТЕРОВ ПОМОЖЕТ ВОССТАНОВИТЬ ИСТОРИЮ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА ПЛАНЕТЕ

Деловая пресса - ‎6 時間前‎
При падении метеорита, как считают авторы, происходит не только образование кратера, но и “укрепление” грунта вблизи места падения. Лед во внешнем слое поверхности нового кратера, разумеется, превращается в пар, однако нижние слои спрессовываются и предотвращают естественное испарение в более ...

Ученые: когда-то Марс был шаром жидкой магмы

Vlasti.NET - ‎6 時間前‎
Анализу подвергся метеорит с Марса. Конечно, не тот, который упал на поверхность Красной планеты (на сегодняшний день ни один космический аппарат не может привезти на Землю образцы горных пород с Марса), а тот, который еще в 1911 году нашли в Египте. Тогда геологи обнаружили фрагменты метеорита ...

Greek Meteor/Meteorite News 24JUL09

Δημοπρασία μετεωριτών

Nooz.gr - ‎Jul 16, 2009‎
Μετεωρίτης από το διάστημα που βρέθηκε στο North Yorkshire Moors αναμένεται να πουληθεί σε πλειστηριασμό 90000£. Ο συγκεκριμένος "βράχος" είναι σπάνιος, ...

Διακρατική «διαμάχη» για ένα… μετεωρίτη

Η Καθημερινή - ‎Jul 9, 2009‎
... στη νοτιοδυτική Σλοβενία. Εκπρόσωποι του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Σλοβενίας επιβεβαίωσαν ότι ο μετεωρίτης φώτισε τον ουρανό της Σλοβενίας στις 9 ...

German Meteor/Meteorite News- 24JUL09

Spiegel Online - ‎Jul 22, 2009‎
Auch wie Leben auf den Mars gekommen sein könnte, etwa über Meteoriten, wie es die Anhänger der Panspermie-Hypothese vermuten, will der Forscher nicht ...

Asteroid hat Massensterben ausgelöst

DiePresse.com - ‎Jul 21, 2009‎
Sie hat Kennett nun in Kalifornien gefunden, und zwar in der seltenen Diamantenform Lonsdaleit, die auf der Erde „nur in Meteoriten und Einschlagkratern“

Kreative Katastrophen

Tagesspiegel - ‎Jul 21, 2009‎
Doch hatten Schlangen und Krokodile den Einschlag des Meteoriten gut überstanden. Warum nicht sie, sondern die Säugetiere die Vorherrschaft übernahmen, ...

Ältester Granit: 4,53 Milliarden Jahre alt

WELT ONLINE - ‎Jul 18, 2009‎
Gemeinsam mit einem japanischen Kollegen fand Addi Bischoff von der Universität Münster in einem Meteoriten Granit, der 4,53 Milliarden Jahre alt ist. ...